Φωτογραφία τραβηγμένη στη λίμνη Κερκίνη, με την τεχνική HDR και ήπια επεξεργασία.