Σπάνια φωτογραφίζω κάτιι εκτός wildlife. Οπότε... Βαράτε! Καλό θα μου κάνει Smile