Στο χωριό Στύψη Μυτιλήνης κάθε χρόνο την 31/7 διοργανώνουν το έθιμο με τις "Κακάρες" Το έθιμο είναι ένα υπόλειμμα παλαιότατο της λατρείας του ηλίου.
Τη θεά κλειδόνα σήμερα, την έχει αντικαταστήσει ο Άγιος Ιωάννης που ο λαός επικαλείται τη χάρη του.
Καλώς σας βρήκα.